luckyluke
aangepast:
27.06.2024 12:35
home shopping

Berekening van indexaanpassingen

voor het herberekenen van onderhoudsbijdragen, huur ed.
Op basis van indextabellen met basis 1996.
Datum
Naam familie
indexbasis
Beginbedrag
Referentiemaand
(meestal maand vr 1e betaling)
Nieuwe maand
(meestal maand vr nwe betaling)
 
Beginindex
Eindindex
Eindbedrag
Berekening van de het nieuwe bedrag:
 
 
Als u, na het lezen van de uitlegpagina, met deze pagina nog problemen ondervindt, mail deze dan door
naar Leo Truyen op het adres leo.truyen@scarlet.be home