fight
home
Berekenen van onderhoudsbijdrage
volgens methode Renard
(c) Leo Truyen
dragon
Version franšais,franstalige versie       
Vertrekgegevens (invoer)
Datum    
Naam familie Jaar
  Vader Moeder
Netto jaarinkomen
Jaarontvangsten kindergeld
  Naam GebJaar %bij
moeder
  Naam GebJaar %bij
moeder
Kind1 Kind2
Kind3 Kind4
Kind5 Kind6
Kind7 Kind8
Berekening (uitvoer) Jaar
Kind Lft Theoret.
kost
Rechtstr.
kost
Bruto
kost
betaald
dr vader
betaald
dr moeder
1
2
3
4
5
6
7
8
totalen bruto  
kindergeld      
totalen netto      
Inkomen - en kosten afrekening

dr vader

dr moeder

Totaal jaarinkomsten
Percentage inkomen
netto te dragen kost kinderen
netto betaalde kosten
Aan partner te betalen deel (per jaar)
Aan partner te betalen deel (per maand, alle kinderen samen)
Als u, na het lezen van de uitlegpagina, met deze pagina nog problemen ondervindt, mail deze dan door naar Leo Truyen
op het adres leo.truyen@scarlet.be   home