Leo Truyen Rekenwerkpaginas

car Bereken het gemiddeld verbruik van een wagen
index Bereken de indexaanpassing voor huur of onderhoudsgelden
renard Bereken onderhoudsgeld volgens methode Renard - Calcul alimentation selon la méthode Renard
zakgeld Zakgeld voor kinderen op basis van zakgelden vr pleegkinderen aangepast aan de index
lening Bereken de maandelijkse aflossing van een lening met vaste afbetalingen


Deze pagina is bedoeld om de mogelijkheid aan te bieden om berekeningen uit de familiale sfeer op te vragen welke anders te complex of omwille van het vele opzoekwerk te veel werk zou vergen.

Dat we deze mogelijkheid aanbieden betekent niet dat we aansprakelijk zijn voor de gevolgen van de toepassing van de rekenresultaten.