Leo Truyen Rekenwerk

24.02.2010

home


Deze pagina is bedoeld om de mogelijkheid aan te
bieden om berekeningen uit de familiale sfeer op te vragen welke anders
te complex of omwille van het vele opzoekwerk te veel werk zou vergen.

Dat we deze mogelijkheid aanbieden betekent niet dat we aansprakelijk zijn voor de
gevolgen van de toepassing van de rekenresultaten.
Bereken het gemiddeld verbruik van een wagen  
Bereken de indexaanpassing voor huur of onderhoudsgelden  
Bereken onderhoudsgeld volgens methode Renard  
Zakgeld voor kinderen op basis van zakgelden vr pleegkinderen aangepast aan de index  
Bereken de maandelijkse aflossing van een lening met vaste afbetalingen  

home